CENNIK OPŁAT PORTOWYCH

EKO MARINA

Cennik basenów pływających
 1. Limit czasowy: 1 godzina

  • Bilet normalny 8,00
  • Bilet ulgowy 6,00
  • Bilet Rodzinny (2 osoby dorosłe + min. 1 dziecko) 18,00
  • Grupy młodzieżowe zorganizowane (min. 15 osób) 5,00
  • Wypożyczenie leżaka 5,00

  * bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 lat na podtawie ważnej legitymacji szkolnej. Zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny nie łączą się z innymi promocjamiW cenę wliczony jest dostęp do sanitariatów

 2. Limit czasowy: 4 godziny

  • Bilet normalny 30,00
  • Bilet ulgowy 20,00
  • Bilet Rodzinny (2 osoby dorosłe + min. 1 dziecko) 60,00
  • Grupy młodzieżowe zorganizowane (min. 15 osób) 18,00
  • Wypożyczenie leżaka 20,00

  * bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 lat na podtawie ważnej legitymacji szkolnej. Zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny nie łączą się z innymi promocjamiW cenę wliczony jest dostęp do sanitariatów

 3. Limit czasowy: 8 godziny

  • Bilet normalny 50,00
  • Bilet ulgowy 30,00
  • Bilet Rodzinny (2 osoby dorosłe + 1 dziecko) 90,00
  • Bilet Rodzinny (2 osoby dorosłe + min. 2 dzieci) 120,00
  • Grupy młodzieżowe zorganizowane (min. 15 osób) 28,00
  • Wypożyczenie leżaka 20,00

  * bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 lat na podtawie ważnej legitymacji szkolnej. Zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny nie łączą się z innymi promocjamiW cenę wliczony jest dostęp do sanitariatów

 4. Regulamin korzystania z pływających basenów

  1. Pływające baseny w Polańczyku zwane w dalszej części basenami są częścią Eko Mariny i podlegają bezpośrednio zasadom z niej korzystania.
  2. Baseny kąpielowe mogą być wykorzystywane tylko w celach rekreacyjnych.
  3. Pływające baseny są otwarte codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.
  4. Korzystanie z basenów jest możliwe po zakupieniu biletu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  5. Dzieci do lat 3 korzystają z basenów bezpłatnie.
  6. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie basenów wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  7. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
  8. Zniżki wynikające z Karty Dużej Rodziny nie łączą się z innymi promocjami.
  9. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu z wyjątkiem ciągów komunikacyjnych.
  10. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego.
  11. Ze względów bezpieczeństwa osób kąpiących, zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby pomocy i zawiadamianie Ratownika Wodnego.
  12. Osoby korzystające z basenów kąpielowych, zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz pracowników obsługi.
  13. Osobom znajdujących się na terenie basenów nie wolno: a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika
   b) wnosić i spożywać alkoholu/napojów alkoholowych c) jeść i pić w basenie
   d) skakać do wody
   e) leżakować i przebywać w miejscach innych niż wyznaczone.
  14. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w basenie i na ich terenie, mogą być wezwane do opuszczenia obiektu, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania, może być wezwana policja.
  15. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
  16. Zabrania się wstępu osób nietrzeźwych lub pod wpływem alkoholu do basenów i na ich teren.
  17. Klient ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę na osobie i mieniu powstałą na skutek jego zawinionego działania lub zaniechania, polegającego na nieodpowiednim korzystaniu z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też na nieodpowiednim zachowaniu podczas użytkowania urządzeń w basenie i na jego terenie.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego
 1. Limit czasowy 1 godzina

  • Kajak 2 os 15,00
  • Kajak 3 os 20,00
  • Kajak ze śrubą 20,00
  • Solemaran Coco 50,00
  • Parker Bow Rider 150,00
  • Jacht kabinowy Maxus 28 100,00
  • Jachy kabinowy Antila 27 80,00
  • DZ-ety – łodzie wiosłowo – żaglowe 50,00

 2. Cały dzień

  • Kajak 2 os 80,00
  • Kajak 3 os 100,00
  • Kajak ze śrubą 100,00
  • Solemaran Coco 300,00
  • Parker Bow Rider 700,00
  • Jacht kabinowy Maxus 28 400,00
  • Jachy kabinowy Antila 27 350,00
  • DZ-ety – łodzie wiosłowo – żaglowe 250,00

Przystań żeglarska
 1. Opłaty portowe

  • Postój jachtu do 3h –  bezpłatny (przy okazaniu paragonu za zakupy na terenie Eko Marina minimum 50,00 zł) lub 20,00 zł bez okazania paragonu
  • Postój jachtu powyżej 3h
   30,00 jachty o długości do 28ft. włącznie
   40,00 jachty o długości od 28ft. Do 32ft. włącznie
   50,00 jachty o długości powyżej 32ft.
  • Pobyt osób w porcie 20,00 ( pobyt do godizny 12:00 dnia następnego )

 2. Serwis

  • Ładowanie akumulatora zapytaj w bosmanacie
  • Wymiana butli gazowej zapytaj w bosmanacie
  • Obsługa pompy zapytaj w bosmanacie
  • Opróżnianie toalet na jachcie zapytaj w bosmanacie
  • Wynajęcie sternika (cały dzień) 300,00
  • Usługa płetwonurka (do 20 minut) 250,00
  • Sprzątanie końcowe jachtu kabinowego 150,00
  • Sprzątanie końcowe DZ-ety 80,00

 • do 26.04
 • 26.04 – 05.05
 • 05.05 – 01.06
 • 01.06 – 19.06
 • a

 • 19.06 – 22.06
 • 22.06 – 29.06
 • 29.06 – 06.07
 • 06.07 – 10.08
 • 10.08 – 17.08
 • 17.08 – 24.08
 • 24.08 – 31.08
 • 31.08 – 28.09
 • 28.09-15.11
 • SAMOTNY WILK Maxus Prestige
 • już od 350 zł
 • 350
 • 350
 • 410
 • 450
 • 450
 • 450
 • 450
 • 450
 • 450
 • 450
 • 410
 • 390
 • 350
 • SZARY WILK, MŁODY WILK Maxus Exclusive
 • już od 310 zł
 • 310
 • 450
 • 380
 • 420
 • 450
 • 440
 • 450
 • 450
 • 450
 • 430
 • 380
 • 360
 • 310
 • WATAHA Antila 27
 • już od 300 zł
 • 300
 • 400
 • 300
 • 350
 • 400
 • 350
 • 400
 • 400
 • 400
 • 400
 • 350
 • 350
 • 350